วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ฮือฮา “ปลาบู่ทอง” หนักร่วม 1 กิโลกรัม


ฮือฮา “ปลาบู่ทอง” หนักร่วม 1 กิโลกรัม เจ้าของเผยได้มาเลี้ยงกว่า 7 เดือนแล้ว เชื่องมาก ทำค้าขายดี เจริญรุ่งเรือง

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557